Terug naar overzicht

Bestuur VBS geeft startschot voor onderzoek naar nieuwe koers

Tijdens de online ALV op maandag 21 november jl. heeft het bestuur van VBS de opdracht gegeven voor een onderzoek met de leden naar mogelijke vernieuwing van onze vereniging. Wat de aanleiding vormt, hoe we het gaan aanpakken en wat het voor jouw school(bestuur) betekent, lees je in dit artikel.


Aanleiding nieuwe koers
De maatschappij heeft te maken met individualisering, informalisering en zelforganisatie. In het onderwijs hebben we te maken met grote vraagstukken rondom (onder meer) het lerarentekort, passend onderwijs en kansenongelijkheid. En in de wereld van verenigingen is het steeds moeilijker om jezelf zichtbaar te maken. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het bestuur van VBS de rol van VBS in de toekomst wil onderzoeken, om zo te komen tot een nieuw koersplan.

Zo willen we het aanpakken

Samen met Bureau de Bedoeling gaan we op zoek naar ingrediënten voor een nieuw te varen koers. Door (nog) beter in beeld te krijgen wat de doelgroep van VBS is, hoe zij die het best kan faciliteren en welke kerntaken hierbij horen, hopen we beter richting te kunnen geven aan onze vereniging. Er gaan gesprekken gevoerd worden met onder meer het bestuur, de interim-directeur, medewerkers maar vooral ook leden. Ook wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs en wat die van een vereniging van nu vragen. Het plan van aanpak krijg je binnenkort te zien.

Medio maart 2023 zou het onderzoeksproces afgerond moeten zijn, waarna de nieuwe koers uiteen gezet kan worden. Er zal voor die tijd een uitgebreide consultatie van de leden plaatsvinden, uitmondend in een aparte vergadering waarin allen gehoord kunnen worden.

Gevolgen voor jouw school(bestuur)

Vooralsnog verandert er niets! Je kunt de VBS Helpdesk bellen voor advies en om te sparren, iedere week ontvang je per mail onze nieuwbrief vol praktische tips en actualiteiten, in januari verschijnt ook weer ons magazine De VBS en staat ook de eerste kennissessie en netwerkbijeenkomst van het jaar op de agenda. Uiteraard houden we je in onze online media wel goed op de hoogte van de stappen die worden gezet in het onderzoek. Niet af en toe, maar (bijna) wekelijks.

Meedenken over de nieuwe koers?

We betrekken onze leden graag bij het uitstippelen van de toekomstige koers van VBS. Heb je ideeën, suggesties of een bepaalde visie? Neem contact op met Miriam Leget via mleget@vbs.nl.

Gerelateerd