Terug naar overzicht

Regio-netwerk Noord: Benoem bestuurlijke ambities bij inspectiebezoek

Het VBS regio-netwerk Noord Nederland ging op 8 mei 2019 in gesprek over het inspectiekader en de nieuwe cao-po.

Gastheer van het netwerk was basisschool De Buitenkans in Heerenveen, die binnenkort de Onderwijsinspectie op bezoek krijgt. Jos Rijk, directeur-bestuurder van VBS-lid de Dordtse Schoolvereniging, gaf een toelichting op het inspectiekader. Het bestuur is het aanspreekpunt voor de inspectie. ‘Het bestuur moet toezicht houden op belangrijke onderdelen als kwaliteit en financiën. Dat gaat over onderwerpen als taal en rekenen, didactische kwaliteiten van leerkrachten en veiligheid op school’, doet VBS-netwerkregisseur Nienke Daniëls verslag.

De Buitenkans heeft een onderwijsvisie die niet een op een in het kader past. Daniëls: ‘Dat mag, maar de inspectie moet ergens het onderwijsniveau kunnen controleren en in de gaten houden hoe het met kinderen gaat. Probeer belangrijke punten als bestuur zelf aan te stippen in een presentatie van 20 minuten die je voor de inspectie mag houden. Geef aan hoe je didactische kwaliteiten van leerkrachten in de gaten houdt en neem zoveel mogelijk punten van het toetsingskader mee in je presentatie, tipte Rijk.’

Benoem ook je ambitie als bestuur. ‘Waar wil je heen met de school, welke doelen stel je, en waar richt je je op? Leg je bijvoorbeeld de nadruk op een cultuurprofiel of kies je voor inzet van iPads in het onderwijs.’ Ook verwacht de inspectie dat je je als bestuur met verbeterpunten komt. ‘Op geen enkele school gaat alles goed. Voor een bestuur is het juist goed om ontwikkelpunten op lange termijn te zien’, hoorde Daniëls.

Onderhandelingen cao-po

Ook gaf Rijk, die lid is van de onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad, een inkijkje in de onderhandelingen voor de cao-po. ‘Het uitgangspunt is dat ze voor de zomer klaar zijn met de onderhandelingen. Er wordt gekeken naar meer differentiatie in de functiebeschrijvingen van directies en onderwijsondersteunend personeel. Hoeveel geld erbij komt, is nog de vraag. Daarnaast is de grote ambitie van de PO-Raad om de cao te versimpelen en te moderniseren’, vertelt Daniëls. (09-05-2019)

Gerelateerd