Terug naar overzicht

‘Behoud de lumpsum en blijf van de systematiek af’

Ruim dertig leraren, schoolleiders en bestuurders spraken afgelopen woensdag, 23 januari 2019, met Kamerleden over lumpsum, en verantwoording en medezeggenschap over de besteding van onderwijsgeld. Wouter Groot, directeur-bestuurder van VBS-lid Casimirschool in Gouda, was een van hen en doet verslag: ‘De autonomie van schoolbesturen is van groot belang’

Vier tafels met acht mensen uit het onderwijs, vier stellingen, en een Kamerlid. Dat was de setting van de rondetafelbijeenkomst die de Onderwijscommissie in de Tweede Kamer organiseerde over lumpsum, en verantwoording en medezeggenschap over besteding ervan. ‘Ik zat aan een interessante tafel met zowel grote als kleine besturen. De Kamerleden kwamen vooral luisteren, en ze vroegen zich af welke sturing op financieel gebied er via wetgeving mogelijk is’, vertelt Groot.

Hij snapt het dilemma van Kamerleden. ‘Ze zien de reserves in het onderwijs groeien, aan de andere kant roept men dat er geen geld is. Tegelijkertijd roept de maatschappij en de leraren: waar blijft al het geld?’

Verantwoording
Dit leidde tot de vraag: hoe kan het dat mensen in het onderwijs niet weten hoe het geld besteed wordt? ‘Ligt dat aan de geringe betrokkenheid of is de verantwoording onvoldoende? Kleine besturen vormen vaak een positieve uitzondering. De betrokkenheid is groot, en besturen leggen vaak via een vereniging verantwoording af aan de leden. Bij grotere besturen is het vaak lastiger dit goed naar voren te brengen naar mensen op individuele scholen.’

De belangrijkste boodschap van het onderwijsveld was: ‘Behoud de lumpsum, en blijf van de systematiek af. Niemand wil terug naar een declaratiestelsel, en neem evenmin generieke maatregelen. Dat laatste is in strijd met lumpsum, je kunt geen maatwerk meer toepassen als je gebonden bent aan regels. De autonomie van schoolbesturen is van groot belang’, vertelt Groot.

Menselijke maat

Groot benadrukte zelf het belang van de menselijke maat in het onderwijs. ‘Dat is altijd bepalend voor het resultaat. Zorg dat iedereen in de organisatie gezien en gehoord wordt, en dat je op tijd het gesprek met alle instanties aangaat. Geef MR’en niet vijf voor twaalf de begroting, want dan ben je niet open en transparant en zorg je niet voor de menselijke maat.’
(25-01-2019)

Gerelateerd