Hoe bouw je een goed functioneringsdossier op?

Een goed dossier is cruciaal voor een vruchtbare arbeidsrelatie en soms ook voor een eventuele beëindiging van het dienstverband bij disfunctioneren van een werknemer. Het is dus belangrijk om hierop in te spelen en onaangename verrassingen te voorkomen!

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) stelt scherpere eisen stelt aan het opbouwen van een dossier. Zo zijn bijvoorbeeld de regels voor contracten voor bepaalde tijd sinds de invoering van de WWZ veranderd en is het aanbieden van een transitievergoeding verplicht. Ook geldt er een aanzegplicht.

Mogelijke vragen die gesteld kunnen worden bij de opbouw van een dossier:
•Hoe signaleert u een slecht functionerende werknemer en hoe pakt u dat aan?
•Welke weg slaat u in om een verbetertraject in te zetten en hoe legt u dat vast?
•Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

Checklist voor dossieropbouw bij disfunctioneren

Een enkel moment waarop het functioneren als onvoldoende wordt aangemerkt, is niet voldoende voor het aantonen van disfunctioneren. Een werkgever dient “gebreken” zoals klachten, verwijten en kritiek schriftelijk te bevestigen en niet enkel in een beoordelingsgesprek aan te kaarten. Het is algemene lijn in de rechtspraak dat bij een ontslag wegens disfunctioneren een dossier door de werkgever moet zijn opgebouwd, waaruit dit disfunctioneren blijkt. De aandachtspunten voor dossieropbouw zijn in deze checklist uiteengezet.
Download hier de ‘checklist dossieropbouw‘.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

070-331 52 15

Heb je een vraag over dossieropbouw of een ander onderwerp? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.

Nienke Daniëls

Netwerkregisseur | Helpdesk