Terug naar overzicht

‘Als je alles doet wat in de protocollen staat, ben je dan goed bezig?’

‘Ik zie steeds vaker een wereld die denkt dat je alles van te voren kan vastleggen’, zegt Peter Lamers, bestuurder van Scholengroep Spinoza. ‘Je kunt nog zoveel vastleggen, maar als iemand zich er niet aan houdt, helpt het niet de regels te veranderen.’ In De VBS vertelt hij over regels, elkaar aanspreken, en ja, ook over de impact van corona.

‘Online-onderwijs is een goed voorbeeld van iets dat door corona totaal anders loopt, dan we aan het begin van dat schooljaar voor ogen hadden. Het is permanent zoeken en aanpassen. Hoe geef je bijvoorbeeld online een toets? Ook zie ik bij leerlingen en collega’s veel spanning vanaf de eerste lockdown. De vraag is dan: moeten we alles volgens het systeem doen of moeten we ons aanpassen omdat de omgeving dat van ons vraagt?’

Voor Lamers ligt de sleutel van goede samenwerking in transparantie. ‘Transparantie is voor mij heel belangrijk. Bij Scholengroep Spinoza maken we geen aparte rapportages voor de RvT. We maken rapportages voor het directeurenberaad, medezeggenschap, bestuur en die gaan ook naar de RvT.’

Verwar doel en middel niet
‘Goed intern toezicht vraagt om duidelijke taken en bevoegdheden. Zonder deze structuur krijg je nooit een goede cultuur. De cultuur maakt of iets werkt. Governance is linksom of rechtsom geen doel maar een middel’, benadrukt Lamers.

Lees het volledige artikel in De VBS
Als je alles doet wat in de protocollen staat, ben je dan goed bezig? Het is de vraag die Lamers zichzelf en ook onderwijsland stelt in het vervolg van het artikel. Het volledige artikel lees je hier in ons magazine De VBS.
(29-04-2021)

Gerelateerd