Terug naar overzicht

Afstandsonderwijs: inspectie en Kennisnet zetten op een rij wat werkt

Scholen zijn tijdens de coronacrisis snel omgeschakeld naar afstandsonderwijs. Schoolleiders en leraren laten daarbij een groot lerend vermogen zien, blijkt uit onderzoek naar afstandsonderwijs van de Onderwijsinspectie . De onderzoeksresultaten kunnen scholen gebruiken om hybride of digitaal onderwijs te verbeteren. Ook Kennisnet heeft op basis van (inter)nationaal onderzoek voor negen onderwerpen de geleerde lessen bij afstandsonderwijs op een rij gezet.

Het inspectieonderzoek is niet representatief; het doel was de variëteit in kaart te brengen en goede voorbeelden op te halen. Bestaande kwaliteitsverschillen tussen scholen lijken door afstandsonderwijs te worden uitvergroot, constateert de inspectie. ‘De kwaliteit van de lessen varieert sterk, omdat de kwaliteit, competenties en talenten van de leraren ook nu heel bepalend zijn. Het lukt niet iedere leerkracht even goed om onderwijs op afstand vorm te geven. Ook wordt zelfstandig werken van leerlingen een steeds belangrijker vaardigheid.’

Overigens biedt afstandsonderwijs ook kansen, volgens de inspectie. ‘Denk aan leerlingen die onderwijs in de thuisomgeving prettiger vinden, leerlingen die zo extra aanbod kunnen krijgen en leerlingen die thuis extra uitgedaagd worden.’

Met de opbrengsten van dit onderzoek wil de inspectie graag kennisdeling stimuleren om hybride of digitale vormen van onderwijs te verbeteren. Lees de bevindingen van de inspectie in deze factsheets over het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook vind je daar inspirerende voorbeelden.

Kennisnet
Kennisnet heeft op basis van (inter)nationaal onderzoek voor negen onderwerpen de geleerde lessen bij afstandsonderwijs op een rij gezet. Hierin gaat Kennisnet in op de effecten van schoolsluiting en hoe scholen afstandsonderwijs en hybride onderwijs kunnen vormgeven.

Dit zijn de 9 geleerde lessen:

  1. Leerlingen motiveren
  2. Gelijke kansen
  3. De rol van de schoolleider
  4. Welbevinden van leraren
  5. Welbevinden van leerlingen
  6. De rol van ouders
  7. Vaardigheden van leraren
  8. Vaardigheden van leerlingen
  9. Toetsen en evalueren

Bekijk hier de negen geleerde lessen bij Kennisnet.
(15-07-2021)

Gerelateerd