Terug naar overzicht

Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO’ beschikbaar

De VO-raad heeft afspraken gemaakt met vervoersorganisaties over het gebruik van het openbaar vervoer door leerlingen. Deze afspraken vullen het eerder gepubliceerde protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ aan. De kern van de afspraken is dat scholen en vervoerder op lokaal niveau afspraken maken over het noodzakelijke OV-vervoer van leerlingen.

In het door de vervoerders en de VO-raad ontwikkelde afsprakenkader is opgenomen dat scholen met minder dan 100 leerlingen die op dagelijkse basis met OV reizen, na eenmalige afmelding bij de vervoerder uitgezonderd zijn van het maken van afspraken. Leerlingen wordt verzocht om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. Daarna komt het OV in beeld. Scholen nemen na inventarisatie van de OV-behoefte contact op met hun regionale vervoerder. Samen bekijken zij de mogelijkheden om de vervoersstromen te reguleren. Ook bekijken zij samen welke informatie de vervoerder nodig heeft. Samen wordt geprobeerd om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden.

Met name het reizen in de ochtendspits kan leiden tot drukte in het OV, omdat ook veel mensen uit andere sectoren dan reizen. Ondanks de beperkte spreidingsmogelijkheden in het voortgezet onderwijs wordt scholen gevraagd, waar dit roostertechnisch mogelijk is, na te denken over het later beginnen met de eerste les. Door te spreiden (dus niet iedere les op hetzelfde tijdstip te laten starten en/of eindigen) vergroten we de mogelijkheden voor iedereen om het OV te gebruiken. Wij raden scholen ook aan om hierover zo mogelijk met scholen in de directe omgeving die aangewezen zijn op dezelfde OV-voorzieningen, af te stemmen.

Download hier het afsprakenkader ‘veilig vervoer VO’.
(06-07-2020)

Gerelateerd