VBS verzorgt voor haar leden adviezen en cursussen op maat. Onze eigen adviseurs en onze samenwerkingspartners kennen de scholen en komen daardoor snel tot een geschikte aanpak. Voor leden van VBS geldt een gereduceerd ledentarief: onze tarieven zijn daardoor vaak aantrekkelijker dan de tarieven van commerciële partijen.

Waar kunnen we u over adviseren?
De afgelopen jaren hebben we scholen onder meer ondersteund met advies op maat over:
• AVG
• Bestuur en management (o.a. bestuur en intern toezicht, statuten)
• Financiën
• Huisvesting
• Juridische zaken
• Schoolstichting
• Samenwerking

Welke cursussen en trainingen kunnen we verzorgen?
De afgelopen jaren hebben we onder meer cursussen en trainingen gegeven over:
• Dossieropbouw en ontslag
• Ziekte en arbeidsongeschiktheid
• CAO
• Medezeggenschap
• Bestuur en intern toezicht

Staat het thema waar u meer over wilt weten er niet bij? Neem gerust contact op met de VBS Helpdesk.

Kunnen we u helpen met advies of een cursus op maat?

070-331 52 15

Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt. De Helpdesk is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

Nienke Daniëls

Netwerkregisseur | Helpdesk

Kwaliteitswaarborg
Op onze diensten voor schoolbesturen zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening VBS en de Privacyverklaring van toepassing. VBS is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Hierdoor zijn al onze cursussen en opleidingen vrijgesteld van btw. We garanderen hiermee bovendien dat we een goede registratie voeren van inschrijvingen en deelnemers, dat onze docenten van goede kwaliteit zijn, dat er een goede klachtenregeling is en dat de informatie die u van ons krijgt duidelijk en betrouwbaar is.
Download hier de klachtenregeling dienstverlening cursussen/trainingen.