Terug naar overzicht

Advies aan Onderwijsraad over extern toezicht

De Onderwijsraad bereidt een advies voor over welke functies en bevoegdheden en welk instrumentarium van externe toezicht, de kwaliteit van het onderwijs het beste borgen.

VBS heeft met haar inbreng twee hoofdlijnen aangegeven:

  1. De Inspectie van het Onderwijs heeft nu een tweeledige rol: een toezichtsrol en een stimulerende rol. Dit leidt in de praktijk tot ongewenste onduidelijkheden. Wij denken daarom dat een organisatorische scheiding tussen de huidige twee rollen van de inspectie wenselijk is. Dit zou kunnen door de rollen in aparte organisaties te beleggen of door een zogenaamde Chinese wall binnen de Onderwijsinspectie te bouwen.
  2. Het zou waardevol zijn om de sector nog meer aan zet te laten als het gaat om de stimulerende rol. Hierbij geven we drie suggesties.
    Allereerst systematische feedback over de verdere loopbaan van leerlingen rond de vraag ‘Kwamen de verwachtingen’ uit.
    Ten tweede kan een systeem van onderlinge visitatie in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit.
    Tot slot, inzoomend op de vaak complexe governancevraagstukken, wordt het inzetten van externe ondersteuning bijvoorbeeld door de profielorganisaties, aangeraden.

Meer informatie? Neem contact op met netwerkregisseur Peter Warnders: pwarnders@vbs.nl
(01-04-2021)

Gerelateerd