Terug naar overzicht

Actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen

Om ventilatie in klassen snel te verbeteren, komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter, kondigt het ministerie van OCW aan.

Hulplijn
Scholen, leraren en gemeenten die voor de ventilatie hulp en advies nodig hebben, kunnen terecht op het aparte nummer 0800-0224402 en de website ventilatiehulp.nl. Hier kunnen scholen direct geholpen worden met acute vragen en praktische tips krijgen.

Via het telefoonnummer kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen. Scholen die advies nodig hebben worden dan bezocht door een deskundige die helpt met goede ventilatie op de korte termijn en een plan om het op de langere termijn te verbeteren. Daarbij kunnen scholen en gemeenten nog tot 30 april gebruik maken van de bestaande SUViS-subsidieregeling om de ventilatie te verbeteren.

CO2-meters
Ook moet elk klaslokaal een CO2-meter krijgen, zodat je kan zien of het nodig is om bijvoorbeeld tussen de lessen door de ramen tegen elkaar open te zetten. Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. Scholen krijgen via kenniscentrum Ruimte-OK informatie over hoe je de CO2-meter goed gebruikt en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft.

Langere termijn
De betrokken partijen, OCW, de VNG, PO-Raad en VO-raad, begrijpen dat deze afspraken niet ineens álle problemen met ventilatie oplossen, maar met deze afspraken wordt de situatie op korte termijn wel verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat er meer moet gebeuren om verouderde schoolgebouwen te verbeteren en te verduurzamen. OCW, de VNG, PO-Raad en VO-raad gaan hierover verder in gesprek.
(3-2-2022)

Gerelateerd