Terug naar overzicht

Beurs voor vernieuwende schoolleiders

Het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF) stelt maximaal 27 beurzen van 30.000 euro beschikbaar voor schoolleiders in het primair onderwijs. De beurs is gericht op het anders organiseren van onderwijs vanwege het lerarentekort.

De aanmelding voor het SIOF-beurs (schoolleiders innovatie ontwikkelfonds) is sinds vandaag geopend. Wilt u een persoonsgebonden beurs aanvragen? Dit kan tot een bedrag van 30.000 euro en met een looptijd van twee jaar. Aanvragen kan tot 9 januari 2020, om 14.00 uur via de website van het NRO.

Anders organiseren
In dit tijdperk hebben schoolleiders een cruciale rol bij het op gang brengen van de schoolontwikkeling en innovatie. Daarom is er nu het SIOF met persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders in het primair onderwijs. Doel van de beurs is ‘het anders organiseren’ van de schoolorganisatie. Te denken valt volgens de subsidieoproep aan een andere indeling van de dagen en weken, een andere inzet van het personeel (bijvoorbeeld via meer taakdifferentiatie), bepaalde inzet van ict-voorzieningen, tot aan groeps- of jaarklas doorbrekend onderwijs verzorgen. Het ministerie van Onderwijs heeft nu voor het eerst een budget van €810.000,- beschikbaar gesteld.

Meer informatie en aanvragen van de SIOF-beurs bij het NRO.
(09-12-2019)

Gerelateerd