Terug naar overzicht

Aanstellen en afscheid nemen van zij-instromers conform de CAO PO

Als een zij-instromer in het primair onderwijs een tijdelijk contract krijgt, dan zijn er twee opties om hem te benoemen. Welke dat zijn, in welke schaal hij of zij valt en hoe afscheid te nemen, lees je in dit artikel.

De zij-instromer kun je op twee manieren benoemen:

  1. De zij-instromer kan een tijdelijk contract met uitzicht op vast krijgen op grond van art. 3.1 lid 2 CAO PO. Na één jaar wordt het contract nog een jaar verlengd omdat de zij-instromer zijn bevoegdheid nog niet heeft behaald. Na twee jaar wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, tenzij de zij-instromer zijn traject niet heeft afgerond en/of niet goed functioneert. In dat laatste geval loopt het tweede tijdelijke contract van rechtswege af.
  2. Een andere optie is om de zij-instromer een contract te geven op grond van kennelijk tijdelijke aard, artikel 3.1 lid 3 CAO PO. Het werk is kennelijk tijdelijk omdat de werkgever niet weet of de werknemer zijn traject met goed gevolg af gaat ronden. De zij-instromer kan niet zonder afronden van het traject vast benoemd worden, dus is het werk van de zij-instromer tijdelijk zolang hij zijn opleidingstraject volgt.

Ons advies is om bij de aanvang van de benoeming schriftelijk vast te leggen dat de zij- instromer, om voor een vaste benoeming in aanmerking te komen, verplicht is de opleiding in twee jaar te halen en dat het contract eindigt wanneer de opleiding niet behaald is.

Inschaling zij-instromer
In principe wordt de zij-instromer ingeschaald in een lerarenschaal en verder gelden artikel 6.1 en 6.2 van de cao-po. Hierin staat onder meer:

…Werknemers die vanuit een betrekking buiten het onderwijs komen, zoals een zij-instromer, en daar relevante werkervaring hebben opgedaan, worden ingeschaald op basis van het laatst verdiende salaris, welke wordt ingepast in hetzelfde of naast hogere gelegen bedrag in schaal L10. En dit wordt vervolgens verhoogd met één periodiek.

Wanneer zij-instromers vanuit het bedrijfsleven de stap willen maken naar het onderwijs zal er een significant verschil zijn in salaris. De salarissen binnen het onderwijs kunnen daar, in de regel, geen aansluiting bij vinden. De cao geeft als richtlijn dat er kan worden aangesloten bij het laatst genoten salaris wanneer er sprake is van relevante werkervaring voor de functie waarin de zij-instromer wordt aangesteld.

Afscheid nemen
Als een werknemer na twee jaar de opleiding niet succesvol heeft afgerond, dan kun je als werkgever het tijdelijke dienstverband beëindigen. Houd er wel rekening mee dat je als werkgever ook nog langs het Participatiefonds moet in verband met de WW-uitkering die de ex -werknemer aan zou kunnen vragen. Het Participatiefonds dekt deze uitkeringskosten dan voor 90% mits je een ondertekende studieovereenkomst of de arbeidsovereenkomst aanlevert samen met een bewijs dat de bevoegdheid niet gehaald is. Zie hiervoor artikel 18 van het reglement Participatiefonds en het bijgevoegde overzicht met alle beëindigingsgronden en aan te leveren documenten aan het Participatiefonds bij ontslag. Lees ook:

De VBS Helpdesk denkt met je mee!
Voor vragen of advies over het aanstellen / afscheid nemen van zij-instromers neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-53573393. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd