Terug naar overzicht

Aanmelden pilot onderwijstijd kan tot 17 februariVO-Scholen kunnen zich tot 17 februari aanmelden voor de Pilot Onderwijstijd. Binnen deze pilot doen scholen ervaring op met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan nu de standaard is. De tijd die zij hiermee winnen, kunnen leraren besteden aan (extra) professionele ontwikkeling en (het zelf vormgeven van) lesvoorbereiding.

De tweejarige pilot die start in schooljaar 24/25 en is een initiatief van het ministerie van OCW, de onderwijsbonden en de VO-raad. Het doel is te bezien of een herziene balans scholen meer ruimte biedt om te werken aan de kwaliteit van lessen en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Voor meer informatie en om je aan te melden, klik hier.

Ervaringen experiment ‘Ruimte in Onderwijstijd’

Vanaf 2020 mogen basisscholen die meedoen aan het vijfjarig experiment ‘Ruimte in onderwijstijd’ hun lesuren soepeler indelen. Basisschool De Buitenkans is een van de deelnemende scholen. De leerlingen en leerkrachten mochten er vakantie opnemen wanneer ze willen. Het experiment loopt nog, maar de eerste ervaringen zijn destijds door De Buitenkans gedeeld in De VBS.

Gerelateerd