VBS ziet dat er veel vragen op samenwerkingsgebied spelen, vooral bij kleinere schoolbesturen ziet VBS veel samenwerkingsvoordelen. VBS werkt op het gebied van samenwerking samen met Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking. Speciaal voor VBS-leden heeft Common Eye het volgende aanbod:

Training leiderschap in samenwerken
Elk voorjaar biedt Common Eye de training ‘Leiderschap in samenwerken’, die helpt condities en rollen binnen samenwerking te doorzien en biedt handvatten om hier beter mee om te gaan. Kijk op de agenda voor de eerstvolgende training.

In korte tijd versnelling in een taai samenwerkingsvraagstuk

Zit uw organisatie met een uitdaging of vraagstuk op het gebied van samenwerken en is het nodig om dit vraagstuk over een dood punt te helpen of nieuwe perspectieven op te doen? Dan kan het behulpzaam en effectief zijn om een samenwerkingscoach van Common Eye in te zetten voor een korte en bondige analyse. Samenwerkingsexpert Edwin Kaats denkt eenmalig 1,5 uur met u mee over uw vraagstuk. Hij brengt zijn brede ervaring met en kennis van samenwerking in om u in korte tijd aan nieuwe perspectieven te helpen én vaak meerdere, -verrassende- oplossingsrichtingen in kaart te brengen.

Edwin Kaats is gepromoveerd op samenwerken, auteur van meerdere boeken over samenwerken (waaronder het Managementboek van het jaar 2013: Leren Samenwerken tussen Organisaties) en heeft bijna 20 jaar ervaring in het analyseren en begeleiden van samenwerkingsvraagstukken.

Begeleiden en adviseren van een concrete samenwerkingscasus
Common Eye is gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van concrete samenwerkingssituaties. Dit kan samenwerking tussen scholen zijn op het gebied van onderwijskwaliteit of ondersteunende diensten, regionale netwerken, samenwerkingsverbanden passend onderwijs of samenwerking met andere partijen, zoals jeugdzorg of een gemeente.

Als externe en onafhankelijke partij hebben wij ervaring in het begeleiden van samenwerkingsprocessen om vanuit die rol partijen mee te nemen in de juiste stappen en te helpen daadwerkelijke vooruitgang te boeken. Wij doen dit door het vormen van een goed samenwerkingsproces en door het begeleiden van het goed gesprek. We benutten hiervoor modellen en werkvormen die wij zelf ontwikkeld hebben vanuit (wetenschappelijk) onderzoek en onze eigen praktijk.

Quick scan samenwerken
Common Eye heeft een digitale tool ontwikkeld om een samenwerkingstraject te analyseren. Deze Quick Scan helpt om in korte tijd een eerste analyse te maken van een samenwerking. Niet om daarmee alle ‘ins and outs’ van een concrete samenwerkingscasus in beeld te hebben, maar wel om een eerste perspectief te krijgen. Deze scan is gebaseerd op de vijf condities van het Common Eye op Samenwerken.

De verschillende samenwerkingspartners kunnen de scan zelfstandig invullen om vervolgens in een gezamenlijk gesprek de uitkomsten van de individuele scans toe te lichten en te bundelen. Voor VBS leden is deze scan gratis beschikbaar, zodat leden de scan individueel kunnen invullen voor een samenwerkingscasus waar men mee te maken heeft. De scan is als PDF per email op te vragen bij Tim Dees (adviseur bij Common Eye): tim@commoneye.nl.

Ledenkorting VBS
Als uw school(bestuur) lid is van VBS dan ontvangt u 10% korting op onze training, de inzet van de samenwerkingscoach of begeleiding van uw samenwerkingsverband.