Met samenwerken kom je verder; pak het goed aan!

Samenwerking in het onderwijs is steeds belangrijker. Denk aan samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, regionale netwerken en samenwerking met jeugdzorg, gemeente en kinderopvang. Bij samenwerking kunnen er veel verschillende vragen spelen. Denk aan:

  • Wat zijn onze individuele en gezamenlijke ambities?
  • Wat moet de samenwerking opleveren?
  • Hoe doen we recht aan verschillende belangen?
  • Hoe organiseren we de samenwerking?
  • Hoe monitoren we de samenwerking?

Een compact bestuur kent heel veel voordelen. Toch kunnen er redenen zijn om na te denken over (bestuurlijke) samenwerking. Op het gebied van samenwerking werkt VBS samen met Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking. Speciaal voor VBS-leden heeft Common Eye het volgende aanbod:


Training leiderschap in samenwerken

Op verschillende momenten in het jaar biedt Common Eye de training ‘Leiderschap in samenwerken’, aan die helpt condities en rollen binnen samenwerking te doorzien en handvatten biedt om hier beter mee om te gaan. Lees hier meer over deze training.

In korte tijd versnelling in een taai samenwerkingsvraagstuk

Common Eye heeft ruime ervaring met het begeleiden, adviseren en evalueren van samenwerkingen. Zit jouw organisatie met een vraagstuk op het gebied van samenwerken, en is het nodig om dit vraagstuk over een dood punt te helpen of nieuwe perspectieven op te doen? Zet dan een samenwerkingsadviseur van Common Eye in voor een korte en bondige analyse.

Steeds vaker is er behoefte aan begeleiding bij persoonlijke vragen en uitdagingen. Common Eye biedt hierbij ondersteuning met een viertal diensten: individuele coaching, teamcoaching, mentoring en mediation. Samen ontrafelen ze complexe vraagstellingen bij samenwerken en zoeken ze uit wat er nodig is om jou als persoon of jullie als partij effectiever te laten functioneren in samenwerkingsverbanden.


Begeleiden en adviseren van een concrete samenwerkingscasus

Common Eye is gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van concrete samenwerkingssituaties. Denk aan samenwerking tussen scholen voor onderwijskwaliteit, of ondersteunende diensten, regionale netwerken, samenwerkingsverbanden passend onderwijs of samenwerking met andere partijen, zoals jeugdzorg of een gemeente.

Als onafhankelijke partij begeleiden zij samenwerkingsprocessen, om vanuit die rol partijen mee te nemen in de juiste stappen en daadwerkelijke vooruitgang te boeken. Basis is de vorming van een goed samenwerkingsproces en het begeleiden van het goede gesprek. Hierbij gebruikt Common Eye zelf ontwikkelde modellen en werkvormen vanuit (wetenschappelijk) onderzoek en eigen praktijk.

Quick scan samenwerken
Om een samenwerkingstraject te analyseren ontwikkelde Common Eye een digitale tool . Deze Quick Scan helpt om in korte tijd een eerste analyse te maken van een samenwerking. Deze scan is gebaseerd op de vijf condities van het Common Eye op Samenwerken.

De verschillende samenwerkingspartners vullen de scan in om vervolgens in een gezamenlijk gesprek de uitkomsten toe te lichten en te bundelen. Voor VBS leden is deze scan gratis beschikbaar, vul hem in voor een van jouw samenwerkingscasussen! De scan is als PDF per email op te vragen bij Esther Klaster (adviseur bij Common Eye): esther@commoneye.nl.

Korting VBS-leden
Als jouw school(bestuur) lid is van VBS dan ontvang je 10% korting op de training van Common Eye, de inzet van een samenwerkingsadviseur of de begeleiding van jouw samenwerkingsvraagstukken.