Terug naar overzicht

Aanbesteding Energie Voor Scholen volgens duurzaamheidsdoelen

Aan diverse klimaattafels wordt naarstig onderhandeld over het klimaatakkoord. VBS en de andere profielorganisaties in het onderwijs nemen proactief hun verantwoordelijkheid: inkoopcollectief Energie Voor Scholen (EVS) onderschrijft de verduurzaming van de energiemarkt en zal in de nieuwe Europese aanbesteding (2021-2025) volledig voldoen aan de door de overheid gestelde duurzaamheidsdoelstellingen.

Energie voor Scholen is het inkoopcollectief voor energie van de profielorganisaties, waaronder VBS, in het funderend onderwijs. Samen kopen zij energie in voor zo’n 850 schoolbesturen en 6.000 schoolgebouwen in po en vo.

De gezamenlijke profielorganisaties hebben bij de nieuwe aanbesteding (2021-2025) nadrukkelijk het belang aangegeven om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Daarom zullen schoolbesturen in de Europese aanbesteding van 2021-2025 wederom diverse mogelijkheden worden geboden om het energieverbruik geheel of aanvullend te vergroenen.

Vergroenen

In 2013 is er, in samenspraak met de leden van de profielorganisaties, een collectief contract gesloten op basis van toenmalige duurzaamheidsdoelen en -behoeften. De Europese aanbesteding voor elektriciteit voor EVS is in 2013 door DVEP Energie gewonnen. Er is destijds grijs ingekocht om zodoende de voordeligste tarieven voor scholen te behalen.

De profielorganisaties en EVS hebben destijds ingezien dat de energiebehoefte verandert. Daarom kunnen schoolbesturen gedurende de looptijd van het huidige contract kiezen voor vergroening. Ook voor 2019 en 2020 biedt EVS schoolbesturen alle kansen om (aanvullend) te vergroenen.

Aanbesteding 2021-2025

Energie Voor Scholen biedt u de mogelijkheid mee te doen met de nieuwe Europese aanbesteding voor de periode 2021 tot en met 2025. Aanmelden bij Energie voor Scholen kan tot en met 29 maart. (13-12-2018)

Gerelateerd