Terug naar overzicht

Inspiratie opdoen over SHRM? Lees dan deze nieuwe publicatie

Wil je aan de slag met het verder versterken van het strategisch personeelsbeleid binnen je bestuur of de school? In opdracht van het ministerie van OCW – en in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de AVS – is een inspiratiebundel ontwikkeld voor school- en teamleiders, bestuurders en HR-professionals.

De bundel biedt praktische handvatten om strategisch personeelsbeleid op een (bewezen) effectieve manier verder in de praktijk te implementeren, alsook toegankelijke inzichten in de mogelijke keuzes op dit onderwerp. In de bundel zijn tips, tools en handreikingen samengebracht over verschillende HR-onderwerpen, zoals begeleiding van startende leraren maar ook omgaan met werkdruk en -stress.

Download hier de publicatie…

Gerelateerd